Metamorfosemassage

Je zou deze vorm van massage de vreemd eend in de bijt van POZitive kunnen
noemen. Waar alle andere massagevormen zich richten op aanraking van het hele
lichaam, richt metamorfosemassage zich op slechts drie kleine gebieden van voeten,
handen en hoofd. Ondanks deze minieme en repetitieve aanraking geeft metamorfose
massage intense ervaringen. Diepe ontspanning, maar ook bewustbewording van het
eigen lijf en nieuwe inzichten kunnen het resultaat zijn van deze massage. De naam
zegt het: het is een metamorfose van lichaam en geest.
De aangesproken gebieden corresponderen met de hele ruggegraat en dus ook met
het hele lichaam. Via de ruggegraat gaan immers de zenuwern naar alle gebieden in
je lichaam.
Dit is een massage on te ondergaan. Sta ervoor open en verbaas je over de resultaten.