Herstelmassage

Deze massage richt zich op herstel na ziekte, letsel of sport.

Na ziekte kun je je zwak en moe voelen. Massage kan helpen om je weer goed en
ontspannen in je lichaam te voelen. Door het hele lichaam weer 'aan te spreken' met
een herstelmassage kom je terug in het hier en nu. Dat is vaak broodnodig, want na
een periode van ziekte moet je meestal weer snel mee in het dagelijkse leven van werk,
huishouden en gezin.

Letsel als een gebroken been of een verstuikte pols hebben een grote impact op het
spierstelsel en de doorbloeding. Doordat je een tijd niet hebt kunnen, of mogen
bewegen en sporten, voelt je lichaam anders. Je bent minder fit. Je voelt je kwetsbaar
en minder zeker van je kracht. Een herstelmassage laat je je hele lichaam voelen.
Het is de eerste stap terug naar balans.

Na het sporten heeft je lichaam rust nodig om te herstellen. Soms is een herstelmassage
wenselijk. Bijvoorbeeld na het meedoen aan een wedstrijd of het volbrengen van een
persoonlijke uitdaging als een triathlon.
Met een herstelmassage wordt de doorbloeding in spieren, huid en onderliggend weefsel
extra gestimuleerd om de afvalstoffen goed af te voeren. Dit voorkomt ernstige spierpijn
en verschijnselen die aan griep doen denken.
Raadzaam is de herstelmassage in te plannen vlak na de sportprestatie, tot maximaal
twee dagen erna.